Logo daanwerkt

Kantoorhumor (voorbij)?

Een werkgever wil de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbinden, omdat hij zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend en onprofessioneel gedrag jegens collega’s en cliënten.
Op deze werkvloer heerste kennelijk een sfeer van practical jokes. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Laten overlopen van koffieapparaat;
  • Pindakaas in Pampers;
  • Met yoghurt gooien;
  • Kaas smeren aan portiergrepen;
  • Verplaatsen van een auto van een collega;
  • Grove pornografische video’s en foto’s tonen aan collega’s.

In dit kader dient te worden beoordeeld of de door de werkgever gestelde (subjectieve) verstoorde arbeidsverhouding, (objectief) gerechtvaardigd wordt door de feiten en omstandigheden. De kantonrechter overweegt als volgt:

  • Uit het rapport van een onderzoeksbureau blijkt dat het gaat om een drietal aangetoonde gebeurtenissen.
  • Een tweetal gebeurtenissen – incidenten – worden kortweg aangemerkt als ‘practical jokes’.
  • Verder is de rechter van oordeel dat een ander incident – noch zelfstandig noch i.c.m. de overige incidenten – niet de conclusie rechtvaardigt dat er sprake is van een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding.
  • Het gedrag jegens cliënten is niet of onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Conclusie: het grensoverschrijdend gedrag van de werknemer rechtvaardigt naar het oordeel van de rechter niet het verstrekkende gevolg van beëindiging van het dienstverband. Een andere sanctie, zoals bijvoorbeeld een waarschuwing, zou meer in de rede hebben gelegen.

kantoorgrap

Geschreven door; Jurist arbeidsrecht & sociaal zekerheidsrecht, Cuchi Geelen, MAGloonservices, magloonservices.nl


De nieuwste vacatures in de mail! Stuur je CV op

Laatste blogs van daan


Smoesjes? Vanaf nu niet meer!

Daan, dit project moet morgen
Lees meer


Meldpunt voor verward gedrag

Maakt u zich zorgen over
Lees meer


Daan
Goed verhaal, lekker kort: de Wet DBA

Wet DBA creëert onduidelijkheid voor
Lees meer


Filteren

Zoek op branche
Zoek op regio

(11)
(3)
(7)
(21)
(15)
(3)
(6)
(26)
(6)
(59)
(2)
(42)